SPORT i rekreacja

  • Dalszy rozwój bazy sportowej w celu osiągania lepszych wyników w sporcie
  • Kontynuacja wsparcia finansowego dla Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Stowarzyszeń Sportowych na działaność statutową
  • Zintensyfikowanie działań promocyjnych związanych z turystyką kwalifikowaną i jej rozwojem na terenie Gminy Kobylnica,
    celem stworzenia nowej gałęzi, która może przyczynić się do rozwoju gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy
  • Wspieranie rozwoju agroturystyki weekendowej
  • Budowa Skatepark’ów
  • Rozbudowa i budowa nowych placów zabaw, miejsc rekreacji
    i siłowni zewnętrznych dla całych rodzin w każdej miejscowości oraz na nowo powstających osiedlach mieszkaniowych