Ryszard Cichosz

Kobylnica

Od wielu lat pracuję na rzecz naszej lokalnej społeczności. Jestem członkiem Rady Sołeckiej w Kobylnicy, a wcześniej przez dwie kadencje byłem radnym Rady Gminy Kobylnica. Teraz znowu chciałabym służyć mieszkańcom jako radny, by jeszcze sprawniej móc rozwiązywać problemy naszej miejscowości.

Mam 62 lata, wykształcenie średnie, zawodowo pracuję jako kierowca. Mieszkam w Kobylnicy i mam trzech dorosłych synów. Działam w Stowarzyszeniu Salezjanów Współpracowników.

Niejednokrotnie byłem opiekunem i wychowawcą młodzieży, brałem udział w spotkaniach integracyjnych młodzieży z gmin zaprzyjaźnionych w ramach programu Twin Town.

Jeżeli uzyskam mandat radnego naszej gminy, będę dokładał starań, aby wszystkie placówki edukacyjne były kierowane przez osoby o wysokich kompetencjach oraz prezentowały najwyższy standard utrzymania. Każda inwestycja w rozwój młodych ludzi w przyszłości przyniesie na pewno pozytywne efekty.

Drugą ważną dla mnie sprawą jest stan dróg, ulic i chodników w naszej gminie. W naszych wsiach przybyło wiele nowoczesnych dróg, jest jednak jeszcze sporo do zrobienia. Najpilniejszą potrzebą jest budowa obwodnicy Kobylnicy. I to działaniom na rzecz budowy i remontów dróg chciałbym poświęcić wiele uwagi.

Zależy mi także, żeby placówki służby zdrowia oferowały mieszkańcom naszej gminy wysoki poziom opieki dzięki profesjonalnej kadrze, pracującej na najlepszym sprzęcie. Chciałbym też żeby czas oczekiwania na usługi medyczne był jak najkrótszy.

Uważam, że kluczem do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców naszej gminy jest rozsądne i efektywne wykorzystanie gminnego budżetu.


Powrót