Przedsiębiorczość

  • Kontynuacja promocji gminnych terenów przeznaczonych pod inwestycje celem utworzenia nowych miejsc pracy
  • Stworzenie systemu wspierania rozwoju obecnie istniejących firm i przedsiębiorstw, który umożliwi docieranie do informacji o sposobach i metodach pozyskiwania pieniędzy na rozwój
  • Stabilna polityka podatkowa w celu pozyskania nowych inwestorów
  • Przygotowanie kolejnych terenów pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe
  • Kontynuacja zachęt i preferencji dla przedsiębiorców