Mirosław Przybył

Komorczyn, Dobrzęcino, Słonowice, Słonowiczki, Ciechomice

Od lat wspólnie pracujemy na rzecz naszej małej Ojczyzny. Wiele udało nam się wspólnie osiągnąć. Sporo jeszcze musimy zrobić. Dlatego ponownie proszę o zaufanie, zaufanie niezbędne do sprawowania mandatu radnego, do rozwiązywania Waszych problemów.

Mam 59 lat, żonę i dwóch dorosłych synów. Mieszkam w Komorczynie, gdzie prowadzę gospodarstwo rolne. Od lat angażuję się w pracę na rzecz naszej gminy. Od wielu lat jestem sołtysem sołectwa Komroczyn oraz radnym gminnym w latach 1998-2006, a także w mijającej kadencji. W tym czasie wybudowaliśmy chodnik wraz z oświetleniem łączący Dobrzęcino ze Słonowicami drogę Komorczyn – Dobrzęcino, a także oświetlenie przy blokach w Dobrzęcinie.

W kolejnej kadencji będę zabiegał o:

– wykonanie chodnika w miejscowości Dobrzęcino,

– naprawę nawierzchni drogi Dobrzęcino – Słonowice,

– ułożenie chodnika w Dobrzęcinie wzdłuż kasztanów do istniejącego chodnika do Słonowic,

– remont odcinka drogi ze Słonowic w kierunku Ciechomic,

– budowę odcinka drogi wraz z chodnikiem w Słonowicach w kierunku Kończewa,

– wykonanie chodnika w miejscowości Komorczyn.

– modernizacja drogi powiatowej Komorczyn-Sycewice poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej


Powrót