Mieczysław Stępniewski

Sycewice, Miedzno


Na rzecz Sycewic działam od lat. Mieszkam tu już blisko pół wieku, dziesięć lat jestem sołtysem, od dwóch kadencji radnym. Wiele problemów już rozwiązaliśmy. Mam jednak zapał i energię, by rozwiązywać kolejne, dlatego też po raz kolejny proszę Państwa o zaufanie.

Mam 69 lat, jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci. Z wykształcenia jestem rolnikiem, przed dwie kadencje byłem ławnikiem w sądzie, obcenie przebywam na emeryturze. Między innymi dzięki mojemu dotyczasowemu zaangażowaniu skanalizowano starą część Sycewic i ułożono nową nawierzchnię drogową, wybudowano drogę do ośrodka zdrowia, ułożono chodniki na osiedlu oraz na ul. Kościelnej, wykonano odprowadzenie wód opadowych na ul. Pogodnej, utwardzono ulicę Lipową i rozpoczęto budowę boiska sportowego i remont świetlicy. Wybudowano także parkingi przy szkole i na osiedlu, zbudowano zatokę autobusową przy szkole i ustawiono nową wiatę autobusową przy ul. Słupskiej. Udało się także poprawić oświetelenie uliczne. W kolejnej kadencji chciałabym zająć się:

  • dokończeniem przebudowy boiska sportowego w Sycewicach
  • zagospodarowanie stawu wraz z pełną infrastrukturą
  • budową nowych nawierzchni na ulicach: Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej.


Powrót