Krystyna Balcerek

Kruszyna, Żelki, Lubuń, Płaszewo, Żelkówko

21 października odbędą się wybory samorządowe. To Wy zdecydujecie kto będzie Was reprezentował w Radzie Gminy Kobylnica, kto będzie rozwiązywał Wasze problemy, realizował wnioski oraz zabiegał o rozwój naszych miejscowości. Od 48 lat mieszkam w gminie Kobylnica. Posiadam wyższe wykształcenie pedagogiczne. 25 lat byłam dyrektorem szkoły w Kwakowie, którą wspólnie z Wami zbudowałam. Przez wiele kadencji byłam sołtysem, prezesem OSP oraz radną. Społecznie pracuję w Radzie Seniorów oraz zespole interdyscyplinarnym . Znamy się bardzo dobrze. Doskonale znam Wasze problemy, oczekiwania oraz potrzeby w naszych miejscowościach. W poprzedniej kadencji jako radna zabiegałam o modernizację naszych dróg gminnych i powiatowych. Została zbudowana droga powiatowa Lubuń –Żelkówko, droga gminna Kruszyna – Lulemino, Żelkówko –Żelki oraz lokalne w Kruszynie, Płaszewie i Lubuniu. Wyremontowane zostały świetlice w Płaszewie i Kruszynie. Doprowadzono wodę na cmentarz w Lubuniu. Zbudowano chodnik w Kruszynie. Doposażono OSP w Kruszynie i Lubuniu w sprzęt ratowowniczo-gaśniczy. W naszej szkole w wielu salach dydaktycznych przeprowadzono remont, wymieniono oświetlenie oraz prowadzono różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Wielu naszych uczniów otrzymywało stypendia naukowe, sportowe i artystyczne. Zbudowano sieć kanalizacyjną w Płaszewie. Jako członek Rady Seniorów dążyłam do wydania Karty Seniora. Z mojej inicjatywy uruchomiono w czasie wakacji kursy autobusów do Płaszewa, Lubunia, Żelek i Żelkówka, zrealizowałam też wniosek mieszkańców Płaszewa, który dotyczył nowego przystanku PKS na drodze krajowej w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z drogą powiatową. Uczestniczyłam we wszystkich zebraniach i spotkaniach naszych mieszkańców. Starałam się, aby wnioski zgłaszane do mnie były realizowane na bieżąco. Zdaje sobie sprawę, że w naszych miejscowościach jest jeszcze jest wiele do zrobienia. Dlatego też kandyduję na radną. W kolejnej kadencji chciałabym zabiegać o budowę i modernizację dróg gminnych i lokalnych szczególnie w Płaszewie, drogi powiatowej Zelki – Kruszyna, chodników w naszych miejscowościach, modernizację naszych boisk i placów zabaw. Będę dążyła do budowy remizy oraz zakupu samochodu w Kruszynie, doposażenia OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, budowy sali gimnastycznej przy naszej szkole oraz przywrócenie stomatologa w Kwakowie i wykonania odpowiedniego oświetlenia ulicznego w naszych miejscowościach. Będę starała się, aby wszystkie wnioski zgłaszane do mnie były realizowane na bieżąco.

Powrót