Joanna Walentukiewicz-Czałpińska

Kobylnica

Mam 45 lat, męża i dwie dorosłe córki w wieku 24 i 20 lat. Prawie od ćwierć wieku mieszkam wraz z
rodziną w Kobylnicy. Tu wraz z mężem Fabianem prowadzę Gościniec „Złoty Krąg”. Mam wyższe
wykształcenie ekonomiczne. Od dwóch kadencji jestem też gminną radną, dzięki czemu mogę pracować
na rzecz naszej społeczności. To dla mnie ogromna radość, że mogę uczestniczyć w realizacji wielu
inwestycji, które były i są realizowane na terenie naszej gminy oraz, że mam swój udział w jej rozwoju.
To także ogromne zobowiązanie wobec mieszkańców. Wierzę że nie zawiodłam zaufania, którym już
dwa razy mnie Państwo obdarzaliście. Dalej chcę pracować na rzecz naszej gminy.

Będąc radną w kolejnej kadencji chciałabym:

  • stworzyć miejsce spotkań dla młodzieży, gdzie można by organizować zajęcia kulturalno-sportowe,
  • uprościć procedury i obniżyć podatki dla przedsiębiorców, by zachęcać ich do tworzenia nowych
    miejsc pracy,
  • poszukiwać funduszy zewnętrznych na budowę mieszkań komunalnych,
  • w dalszym ciągu działać na rzecz poprawy jakość dróg w gminie
  • pozyskiwać fundusze na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców,
    Powrót