Joanna Michalak

Bolesławice, Widzino

Mam 35 lat i wykształcenie wyższe. Jestem magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i wychowania fizycznego. Pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, mamą dwójki dzieci – 3,5-letniego Stasia i 14-letniej Agatki. Od pięciu lat mieszkam w Bolesławicach, dokąd przeprowadziłam się z gminy Kępice, gdzie w latach
2006-2010 byłam radną Rady Miejskiej w Kępicach. Od lat udzielam się społecznie. Byłam m.in. liderem- wolontariuszem ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, doprowadziłam do powstania w Słupsku wieszaka na ubrania w ramach akcji Wymiana Ciepła i otwarcia Jadłodzielni. W czerwcu 2018 r. założyłam Stowarzyszenie Razem dla Bolesławic, którego jestem przewodniczącą. W ciągu dwóch miesięcy działalności zdobyliśmy blisko 9000 zł na integrację mieszkańców. Napisałam też dwa projekty w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego na rozbudowę placu zabaw, budowę boiska do koszykówki, a także na piknik turystyczny. Intensywnie współpracuję z Radą Sołecką i sołtysem Bolesławic. Kandyduję na radną, bo dalej chcę uczciwie i rzetelnie pracować na rzecz innych, a jako radna będę mogła robić to skuteczniej, mając wpływ na rozwój gminy.
Jako radna chciałabym zająć się:

 • poprawą wizerunku Bolesławic i Widzina poprzez ustawienie elementów małej architektury, m.in.
  ławek parkowych, kaskadowych konstrukcji kwiatowych, a także zagospodarowanie oczka wodnego do
  celów rekreacyjnych,
 • prowadzeniem działań na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców, utworzenie Klubu Seniora, Klubu
  Mam, organizację pikników, plenerów, warsztatów i szkoleń o szerokiej tematyce, – założeniem Koła
  Gospodyń Wiejskich,
 • poprawą i rozwojem infrastruktury drogowej oraz inwestycjami w bezpieczeństwo i oświetlenie
  chodników,
 • rozbudową ścieżek rowerowych,
 • modernizacją boiska sportowego w Bolesławicach,
 • organizacją imprez rekreacyjno-sportowych, wymagających współpracy ze sobą przynajmniej kilku
  sołectw naszej gminy.


Powrót