Joanna Buryło

Kończewo, Sierakowo Słupskie

Kandyduję do Rady Gminy, gdyż chcę działać tam na rzecz naszego sołectwa. O tym, że będę to robić aktywnie świadczy moje dotychczasowe zaangażowanie w pracę Rady Sołeckiej, w której reprezentuję Państwa od czterech lat.

Mam 49 lat i wykształcenie wyższe. Jestem magistrem pielęgniarstwa – specjalistą pielęgniarstwa geriatryczego. Od 27 lat pracuję w Ośrodku Zdrowia w Kobylnicy jako pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, a obecnie jako osoba koordynująca w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Współpracuję z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Interdyscyplinarnym w naszej gminie. Od czterech lat aktywnie działam w Radzie Sołeckiej. Jestem rodowitą mieszkanką Kończewa. Z racji mojego zawodu problemy ludzi, zwłaszcza osób starszych nie są mi obce. Moje atuty to umiejętność słuchania innych i utożsamianie się z ich problemami, by znaleźć sposób na ich rozwiązanie. Jako radna chciałabym z właściwym sobie uporem dążyć do realizacji poniższych zadań:

 • wspieranie zadań kulturalnych, sportowych i zdrowotnych
 • budowa i modernizacja dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa na drogach
 • wspieranie inicjatyw społecznych i otwartości na problemy mieszkańców
 • wspieranie organizacji pozarządowych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, jednostek OSP
 • budowa świetlic wiejskich w miejscowościach, które ich nie posiadają, w celu stworzenia miejsc gdzie mogłyby spotykać się zarówno młodsi jak i starsi
 • zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
 • dbanie o estetykę i czystość w naszych miejscowościach
 • wspieranie działań umożliwiających skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację nowych inwestycji
 • udzielanie pomocy sołtysom i Radom Sołeckim w bieżącej działalności
 • wsparcie dla osób starszych, pomoc w ich aktywizowaniu
 • integracja mieszkańców
 • organizowanie wspólnych imprez, spotkań

  Powrót