Janusz Kaszowski

Kczewo, Bzowo, Ścięgnica, Rozłęka

Zbliżamy się do następnych wyborów samorządowych. To od Was zależy, kto będzie reprezentantem naszego okręgu wyborczego w Radzie Gminy Kobylnica.
Mam 56 lat, mieszkam w Kczewie, jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci. Zawodowo pracowałem jako strażak w pododdziale bojowym w Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, obecnie jestem na emeryturze. Od czterech lat jestem radnym i pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

W czasie tej kadencji na terenie naszej gminy udało się zrealizować wiele zadań i inwestycji. Na naszym terenie została przebudowana droga powiatowa Słonowiczki-Kczewo-Bzowo.

W miejscowości Kczewo położne zostały nowe chodniki i rozpoczęto termomodernizację świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

W Bzowie, wybudowano większą część nowej sieci wodno-kanalizacyjnej zakończoną ekologiczną oczyszczalnią ścieków – jest to pierwszy etap, drugi zostanie zakończony w 2019 roku. Wyremontowano również drogę gminną wraz z przepustem na strumieniu wodnym.

W Ścięgnicy wykonano rewitalizację miejscowości. Przeprowadzono przebudowę drogi głównej – nawierzchnię wykonano ze starobruku, zamontowano nowe lampy, a oświetlenie drogowe zostało zmienione na energooszczędne. Wybudowano nową sieć wodno-kanalizacyjną zakończoną ekologiczną oczyszczalnią ścieków.

Dzięki Państwa zaangażowaniu w trzeciej edycji Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego udało nam się wygrać projekt mojego autorstwa w kategorii zadań infrastrukturalnych na „Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Ścięgnica”.

Szanowni Państwo, podjąłem decyzję, że po raz drugi będę ubiegał się o mandat radnego Gminy Kobylnica. Państwa poparcie pozwoli mi nadal angażować się w sprawy społeczne mieszkańców naszego okręgu oraz mieszkańców Gminy. Zamierzam również prowadzić działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej. Poprawić wizerunek naszych miejscowości poprzez dalszy rozwój infrastruktury
drogowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Kontynuować prace związane z budową oczyszczalni zbiorczych i przydomowych. Będę dążył do zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej i wdrażania programów profilaktycznych przez Ośrodek Zdrowia w Słonowicach. Współpracując z sołtysami, Radą Gminy oraz Wójtem Gminy Kobylnica pragnę podejmować działania, które służą rozwojowi naszej gminy.

Powrót