Janusz Adamczyk

Wrząca


Mam 51 lat i wykształcenie średnie. Od 35 lat pracuję w Energetyce Cieplnej w Słupsku. Od urodzenia mieszkam we Wrzącej. Mam żonę, z którą spędziłem już 31 lat i troje dzieci. Od czterech lat jestem radnym i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylnica. W tym czasie intensywnie współpracowałem z różnymi jednostkami i instytucjami gminy Kobylnica oraz z radnymi z innych okręgów wyborczych w celu wypracowania wspólnych inicjatyw. Angażowałem się też w realizację wielu inwestycji w sołectwie Wrząca. Współpracuję z Radą Sołecką organizując liczne imprezy okolicznościowe. Równie aktywny chciałabym być w kolejnej kadencji.
Moje zamierzenia na kolejną kadencję:
– Wybudowanie stanicy rowerowej przy budynku nr 1 we Wrzącej
– Rewitalizacja dużego boiska sportowego, które przeznaczone będzie do ćwiczeń sportowych i treningów OSP, a także organizacji dużych imprez jak zawody strażackie, dożynki oraz strzelnicy sportowej, która znajduje się przy boisku.
– Budowa drogi powiatowej koło młyna.
– Naprawa gminnej drogi brukowej od drogi powiatowej w kierunku Kuleszewa i dużego boiska.
– Postawienie tablicy na cmentarzu poniemieckim upamiętniających ludzi mieszkających we Wrzącej przed wojną, którzy zostali tam pochowani.
– Budowanie więzi społecznych poprzez integrację mieszkańców.

Powrót