Iwona Drapalska-Krawczyk

Komiłowo, Kwakowo, Lulemino, Maszkowo

Mam 40 lat, wykształcenie średnie, męża i troje dzieci. Aktywnie działam w Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Kwakowie, jestem też radną mijającej kadencji. Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi. Wielokrotnie współorganizowałam imprezy kulturalne, festyny rodzinne, bale karnawałowe dla dzieci, dni dziecka. Aktywnie pracowałam także jako radna rozwiązując problemy mieszkańców naszej gminy. Między innymi dzięki mojemu zaangażowaniu w mijającej kadencji udało się zrealizować wiele inwestycji, chociażby drogę w Luleminie, zatoczkę autobusową i chodnik do szkoły, ulicę Cichą w Kwakowie wraz z parkingami, chodnik do ulicy Leśnej, chodnik do cmentarza i przyłączenie wody na cmentarzu, a także budynek komunalny z 24 lokalami mieszkalnymi. Udało nam się też otworzyć oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kwakowie dla dzieci 4-5 letnich. Powstał także projekt hali sportowej.

W kolejnej kadencji chciałabym kontynuować rozpoczęte już działania. Zamierzam dążyć do budowy hali sportowej, a tym samym przekształcenia obecnej sali w świetlicą wiejską.

Bardzo ważna dla mnie jest budowa dróg powiatowych i gminnych – w tym przede wszystkim ulic: Leśnej, Krótkiej i Poziomkowej w Kwakowie. Poczynię też starania w kierunku poprawy funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Kwakowie i przywrócenia gabinetu stomatologicznego.

Chciałabym, aby kontynuowane były imprezy kulturalne na terenie Kwakowa – jak np.: Disco Hit Festiwal. Ponadto chciałabym, aby dzieci ze szkoły w Kwakowie mogły uczestniczyć w feriach zimowych i półkoloniach letnich na terenie szkoły.

Myślę, że cztery lata mojej pracy w samorządzie pokazały jak ważna jest współpraca i zaangażowanie w działania na rzecz mieszkańców. Mam nadzieję, że nie zawiodłam zaufania, którym mnie obdarzyliście. Dlatego jeszcze raz proszę o poparcie. Razem możemy jeszcze wiele zrobić.

Powrót