Elżbieta Surmacz

Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Zębowo


Mam 53 lata i jestem szczęśliwą matką dwójki dorosłych dzieci oraz babcią dwóch wnuczek. Od urodzenia mieszkam w Rebline. Mam wykształcenie pomaturalne, a zawodowo związana jestem z koleją. Od 35 lat zatrudniona jestem w spółce PKP PLK jako dyżurna ruchu.

Lubię być potrzebna i służyć ludziom, dlatego też społecznie zarządzam Wspólnotą Mieszkaniową, w której mieszkam. Od półtora roku udzielam się też przygotowując liczne imprezy oraz festyny integracyjne dla lokalnej społeczności. Jestem też współzałożycielem stowarzyszenia „Aktywni Mieszkańcy Gminy Kobylnica”, w którym pełnię funkcję prezesa.
Jako radna chciałabym skupić się na:

  • Budowie więzi społecznych poprzez organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych dla lokalnej społeczności.
  • Doprowadzić do reaktywowania Młodzieżowej Rady Gminy
  • Utworzeniu punktu konsultacyjnego radnej.
  • Organizowaniu prac społecznie- użytecznych w okręgu wyborczym.
  • Współpracy z istniejącymi organizacjami na terenie gminy i poza nią w celu kreowania wizerunku gminy.
  • Wspieraniu działań w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
  • Kreowaniu i wspieraniu zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów.


Powrót