Bezpieczeństwo, zdrowie i pomoc społeczna

 • Rozwój i pozyskiwanie nowych partnerów do programów Karty Seniora Gminy Kobylnica i Kobylnickiej Karty Dużej Rodziny
 • Kontynuacja programów budownictwa socjalnego w Kwakowie i Sycewicach
 • Systematyczne doposażanie gminnych jednostek OSP i modernizacja ich wyposażenia
 • Ścisła współpraca Straży Gminnej z Policją, celem utrzymania bezpieczeństwa na terenie Gminy Kobylnica
 • Wdrażanie nowych programów profilaktycznych dedykowanych dzieciom i młodzieży (dotyczących m.in.: nałogów, uzależnień, samorozwoju)
 • Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzanie zaleceń ekspertów
 • Konsekwentny rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Dalszy rozwój systemu żłobkowego na terenie Gminy Kobylnica
 • Dążenie do poprawy jakości usług w sferze służby zdrowia
 • Kontynuacja dobrej współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku, celem utrzymania Punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy
 • Kontynuacja organizowanych na terenie naszej gminy bezpłatnych badań profilaktycznych oraz prelekcji, służących poszerzeniu wiedzy związanej min. z nadwagą i otyłością wśród dzieci, boreliozą, HPV, HCV oraz projektów „Srebrna sieć”, „System Teleopieki”