Barbara Stępień

Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Giełdoń

Praca na rzecz innych to moja pasja. Już trzecią kadencję jestem sołtysem Kuleszewa, od czterech lat jestem też radną. Chciałabym kontynuować pracę w samorządzie, bo jeszcze sporo zostało do zrobienia.

Mam 56 lat, wykształcenie średnie w zawodzie technik-rolnik. Wraz z mężem mieszkamy w Kuleszewie, gdzie całe życie prowadziliśmy gospodarstwo rolne. Obecnie jestem na rencie. Moje zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności jako radnej i sołtysa zaowocowało rozwiązaniem wielu problemów, z którymu borykali się mieszkańcy naszych miejscowości. Na terenie sołectwa Kuleszewo powstała zatoka i pętla autobusowa oraz droga betonowa na cmentarz. Przyczyniłam się również do poprawy jakości dróg w sołectwie Zagórki. Liczę, iż moje zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności zyskało w Państwa oczach pozytywną opinię. Proszę o poparcie w nadchodzących wyborach, abym mogła przyczynić się do realziacji kolejnych zadań w sołectwach Kuleszewo i Zagórki:

  • poprawy jakości kolejnych dróg na terenie naszych sołectw
  • budowy i wyposażenia zaplecza sanitarno-szatniowego na boisku sportowym w Kuleszewie
  • kontynuacji renowacji Wielopokoleniowego Parku Sportu i Rekreacji w Kuleszewie
  • budowy parku rekreacyjnego w Zagórkach


Powrót