Alicja Szymańska

Kobylnica

Kandyduję na radną, bo chcę kontynuować pracę na rzecz mieszkańców Kobylnicy, którą rozpoczęłam dwie kadencje temu. Wiele problemów udało nam się już rozwiązać. Wiem co jeszcze trzeba zrobić i nie brakuje mi zapału i uporu, by dalej zmieniać naszą miejscowość.

Mam 48 lat, wykształcenie wyższe pedagogiczne, dwoje dzieci. Pracuję w Szkole Podstawowej w Kobylnicy jako nauczyciel. W Radzie Gminy jestem przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Dzięki moim staraniom w mijającej kadencji:

– zostało wybudowane wiele ulic w moim okręgu wyborczym (Stefczyka, Mikołajczyka, Chabrowa, Krzywa, II etap Kwiatowej, Konwaliowa),

– oświetlenie drogowe w ciągu ulic Kwiatowej, Konwaliowej, Rumiankowej, Krokusowej, Krzywej,

– przebudowa rowu odwadniającego w obrębie ulic Krzywej, Parkowej, Drzymały,

– budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Paderewskiego, Toskańskiej, Drzymały, Głowackiego,

– przyczyniłam się do znaczącego wzrostu budżetu szkół, dofinansowywania imprez szkolnych, stowarzyszeń działających na terenie gminy,

– wraz z członkami swojej komisji przeprowadziłam przegląd obiektów szkolnych, świetlic wiejskich, wydaliśmy zalecenia do Centrum Usług Wspólnych dotyczące remontów i doposażenia,

– dzięki mojemu zaangażowaniu udało się pozyskać fundusze na projekt „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska”,

– dzięki moim staraniom została uruchomiona linia autobusowa nr 10,

– przyczyniłam się do otwarcia przystani kajakowej w Lubuniu i Łosinie,

– dokończono budowę sieci internetu szerokopasmowego,

– piszę oraz wspieram projekty zgłaszane do Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego,

– wykonano odwodnienie przy zbiegu ulic Witosa (od strony ul. Szczecińskiej) i Stefczyka.

W kolejnej kadencji będę:

– dążyła do wybudowania nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz oświetleniem na ulicy Paderewskiego,

– dokończenia budowy ulicy Parkowej, Polnej wraz z oświetleniem,

– budowy ulicy Rumiankowej, Krokusowej, Drzymały. Głowackiego,

– budowy placu sportowo- rekreacyjnego przy ulicy Stefczyka,

– doposażenia placu zabaw przy ul. Polnej/Krzywej,

– wspierała stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy,

–  dążyła do budowy boiska treningowego dla wszystkich grup piłkarskich z Kobylnicy,

– wspierała inicjatywy związane z działalnością oświatową, kulturalną, sportową i turystyczną na terenie naszej gminy,

– wybudowania odwodnienia na ulicy Witosa od torów do ulicy Stefczyka,

– dążyła do budowy placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,

– wspierała inicjatywy sąsiedzkie w moim okręgu oraz  projekty zgłaszane do KoBO

– tworzyła Lokalne Programy Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Kobylnica

Powrót