Kww logo

Czyny, nie słowa​

   Mamy wspólny cel, wspólną wizję naszej gminy – gminy nowoczesnej, wykorzystującej możliwości, dbającej o potrzeby mieszkańców. Gminy, która jest wzorem do naśladowania i miejscem, gdzie chce się mieszkać. Wiemy jak ten cel osiągnąć, wiemy skąd na realizację naszych zamierzeń wziąć pieniądze.

  Nasze plany to nie lista pobożnych życzeń. Swoją dotychczasową pracą na rzecz gminy Kobylnica wiele razy udowadnialiśmy, że liczą się dla nas czyny, a nie słowa. Efekty naszej pracy widzicie na co dzień, jeżdżąc nowymi drogami, spacerując nowymi chodnikami, czy korzystając z nowych wodociągów.

  Pamiętamy zarówno o najmłodszych jak i najstarszych, realizując projekty edukacyjne wspierające wychowanie przedszkolne, czy projekty dla seniorów. W ostatnich latach wprowadziliśmy Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Seniora, dzięki którym możecie korzystać z licznych ulg. Przykłady te można mnożyć.

   Plany na kolejną kadencję mamy równie ambitne. By móc je realizować potrzebujemy Państwa pomocy, dlatego prosimy o poparcie w nadchodzących wyborach samorządowych. Nie zawiedziemy Was.

NASZE ZOBOWIĄZANIA

KADENCJA 2018-2023

   Mam 60 lat, żonę Annę, dwie córki i troje wnuków. Od 3 listopada 1998 roku pełnię funkcję wójta gminy Kobylnica. Ponadto jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, wiceprezesem Zarządu Związku Gmin Pomorskich oraz prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kobylnicy. 

  Ukończyłem Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności politologia, a w 1998 roku studia podyplomowe o specjalności finanse publiczne państwa na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kolejne studia podyplomowe ukończyłem w 2014 roku, tym razem o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

  Efekty pracy mojej oraz moich współpracowników na rzecz gminy Kobylnica od dawna doceniane są na arenie ogólnokrajowej.

  Od wielu lat gmina Kobylnica utrzymuje się w czołówkach rankingów gmin wiejskich. Za 2017 r. zajęła drugie miejsce spośród 1,5 tysiąca samorządów w kraju w Ogólnopolskim Rankingu Gmin Wiejskich, otrzymując również tytuł „Dobry Polski Samorząd”, zajęła też pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Energii Odnawialnej. Także w 2017 roku na Targach Poleco-System otrzymaliśmy nagrodę główną Puchar Recyklingu dla samorządu, który najlepiej prowadzi działania proekologiczne w zakresie gospodarowania odpadami.

  W 2016 r. nasza gmina zajęła trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich w Konkursie Perły Samorządu Polskiego 2016. Z kolei 27 maja 2018 roku mieszkańcy gminy za proeuropejskie działania samorządu otrzymali Honorową Flagę Rady Europy. 

  Moje hobby to literatura faktu i biografie oraz praca w ogrodzie. Kolekcjonuję dzwonki, w mojej kolekcji jest ich już ponad 2,5 tysiąca z całego świata.

NASI KANDYDACI NA RADNYCH

KWW LESZKA KULIŃSKIEGO

0
Lista nr

Joanna Michalak

OKRĘG nr 1
Bolesławice, Widzino

Leon Kiziukiewicz

OKRĘG nr 2
Łosino, Zajączkowo

Roman Oporski

OKRĘG nr 4
Kobylnica

Ryszard Cichosz

OKRĘG nr 5
Kobylnica

Alicja Szymańska

OKRĘG nr 6
Kobylnica

Iwona Drapalska-Krawczyk

OKRĘG nr 7
Komiłowo, Kwakowo, Lulemino, Maszkowo

Krystyna Balcerek

OKRĘG nr 8
Kruszyna, Żelki, Lubuń, Płaszewo, Żelkówko

Janusz Kaszowski

OKRĘG nr 9
Kczewo, Bzowo, Ścięgnica, Rozłęka

Joanna Buryło

OKRĘG nr 10
Kończewo, Sierakowo Słupskie

Mieczysław Stępniewski

OKRĘG nr 11
Sycewice, Miedzno

Elżbieta Surmacz

OKRĘG nr 12
Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Zębowo

Barbara Stępień

OKRĘG nr 13
Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo, Giełdoń

Mirosław Przybył

OKRĘG nr 14
Komorczyn, Dobrzęcino, Słonowice, Słonowiczki, Ciechomice

Janusz Adamczyk

OKRĘG nr 15
Wrząca

>
Godzin do wyborów
1 ˙
radnych do wybrania
1 +
Mieszkańców